Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

03.02.2024 - Bolechowice - Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023

W dniu 03.02.2024 r., o godzinie 16:00 w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023.

Podczas zebrania podsumowaliśmy działalność naszej jednostki za rok 2023, przedstawiliśmy jaki sprzęt udało się nam pozyskać w ubiegłym roku, wspomnieliśmy również najważniejsze wydarzenia w jakich nasza jednostka brała udział. Przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2024.

Podczas zebrania wręczone zostały upominki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Bolechowice za czynny udział w życiu jednostki oraz trzem druhom którzy najczęściej uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Na zebranie przybyli również goście:

- Wicewójt Gminy Zabierzów - Pan Bartłomiej Stawarz,

- Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys Bolechowic - Pan Henryk Krawczyk,

- Przedstawiciel Urzędu Gminy Zabierzów, Komendant Gminnych OSP - druh Przemysław Sitarski,

- Przedstawiciel Zarządu Gminnego OSP - druh Bartłomiej Miłek.