Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

CZŁONKOWIE:

 

DSC 0008

kalendarz 3dzielny orginalne foto12

DJI 0696

 

ZARĄD:

 

Prezes - dh Sendor Paweł

 Zastępca prezesa - dh Klimek Krystian 

 Naczelnik - dh Dudzicki Sebastian 

 Zastępca naczelnika - dh Zwoliński Michał

 Gospodarz - dh Sołek Paweł

 Sekretarz - dh Kuś Marcin

 Skarbnik - dh Skotniczny Michał

CZYNNI:

  

dh Bania Rafał

dh Czop Andrzej 

dh Dudzicki Sebastian 

dh Dąbrowski Maciej 

dh Krystian Klimek 

 

 

dh Kuś Marcin

dh Korbiel Patryk 

dh Luberda Paweł

dh Luberda Rafał

dh Latos Jakub 

dh Mozgała Adam 

dh Mitoński Jerzy 

dh Maciusik Michał

dh Rachtan Józef 

dh Rachtan Roman 

dh Rachtan Damian 

dh Sendor Paweł

dh Sołek Paweł

dh Skotniczny Michał

dh Szeleźnik Stanisław 

 

dh Witas Krzysztof 

dh Wilk Jarosław 

 

dh Zwoliński Michał

dh Janosz Szymon 

dh Woch Kacper 

dh Dymacz Marian  dh Mirek Kamil 

 

dh Kuciel Justyna 

 

 

   

HONOROWI:

 

Honorowy Prezes 

dh Sendor Władysław 

 

Kronikarz

dh Macałka Stanisław 

Honorowy Naczelnik

dh Olek Stanisław 

dh Namysłowski Bronisław 
dh Marek Tadeusz  dh Nędzka Tadeusz 
dh Nowiński Adam  

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA:

 

Łukasz Strugała 

Pałka Weronika 

Seweryn Krzysztof 

 

Sapun Karolina 

Dej Dominik 

Rostworowski Stefan 

Korbiel Daniel 

Strugała Mateusz 

Burdun Oliwier  Rachtan Kamil 

 

Mozgała Mateusz 

Zakrzewicz Bartosz 

WSPIERAJĄCY:

 

Krawczyk Henryk  Filo Aleksander 
Dudzicki Stanisław