Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Ogólnodostępne AED w Bolechowicach

Ogólnodostępne AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Ul. Szkolna 7 Bolechowice

AED 2

Ogólnodostępne AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) zlokalizowany w Bolechowicach to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. 

Urządzenie, która pomaga ratować niejedno ludzkie życie jest ogólnodostępne w naszej miejscowości. Jest ono zamontowane w pomieszczeniu w naszej remizie (ul. Szkolna 7), do którego o każdej porze dnia i nocy może wejść każdy i zabrać urządzenie w celu ratowania ludzkiego życia.

Po wejściu do pomieszczenia zauważymy skrzynkę, w której znajduję się AED. Obok niego znajdują się: instrukcja postępowania w przypadku zatrzymania krążenia, zasady użycia AED oraz tablica na której NALEŻY napisać miejsce gdzie zostaje zabrane AED w celu szybszego dotarcia ratowników po zaalarmowaniu. Wszelkie instrukcje użycia AED znajdują się również w środku urządzenia. Pomieszczenie jest monitorowane oraz pod stałym alarmem. Po zabraniu AED włącza się alarm w budynku oraz załącza się automatycznie syrena, która powiadamia ratowników o interwencji. Dodatkowo na telefony ratowników przychodzi wiadomość o zabraniu AED.

W całej miejscowości w różnych miejscach można znaleźć oznakowanie informujące o AED oraz o jego lokalizacji.

Na naszej stronie www znajdują się informację o udzielaniu pierwszej pomocy www.ospbolechowice.pl/pierwsza-pomoc.

Zachęcamy do lektury bo każdy może pomagać.