Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

 15 dla OSP Bolechowice opcja 2

 Odpisując 1,5% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać:

Numer KRS: 0000 116 212

W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" „Cel szczegółowy 1,5%" wpisać:

OSP BOLECHOWICE, ul. Szkolna 7, 32-082 Bolechowice

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy Związku zaś ZOSP RP - przekaże należne pieniądze naszej jednostce.

 

Podatnicy rozliczający się formularzem PIT-36 wypełniają pole P, dla PIT-28 i PIT-36l - pole O, dla PIT-38 - pole H.