Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Podziękowania dla sponsorów

Serdecznie pragniemy podziękować naszym sponsorom za udzielone wsparcie w roku 2021. Zawsze możemy na Was polegać, DZIĘKUJEMY!

sponsoży2021