Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

13-14.07.2019 - Bolechowice - XIX Rodzinny Piknik Ekologiczny

W dniach 13-14.07.2019r., nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu XIX Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach.

Nasza jednostka poza zabezpieczeniem imprezy prowadziła kwestę na zakup AED. Przeprowadzona została licytacja przedmiotów, które zostały przekazane przez darczyńców na rzecz zakupu defibrylatora. Oprócz przeprowadzonej licytacji nasi strażacy kwestowali przy kościele parafialnym w Bolechowicach. Dzięki przeprowadzonym kwestom i licytacjom udało się zebrać całość kwoty na defibrylatora. Zebrane dodatkowe środki zasiliły nasz budżet, dzięki którym zakupione zostaną dodatkowe sprzęty ratujące życie.

Wszystkim darczyńcom, którzy przekazali rzeczy na licytację bardzo dziękujemy. Również chcielibyśmy podziękować wszystkim ofiarodawcom za każdą złotówkę.

Zakupione AED zostało zamontowane na naszym samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

Zabezpieczenie w pierwszy jak i drugi dzień przebiegło spokojnie.