Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

12.12.2016 - Zabierzów - Ćwiczenia w ratuszu Urzędu Gminy

W dniu 12.12.2016r., na terenie ratusza Urzędu Gminy w Zabierzowie odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych i związana z tym ewakuacja pracowników urzędu.
W ćwiczeniach wzięły udział ;

OSP Zabierzów (GBART , SH-18),
OSP Bolechowice (GBART),
OSP Ujazd (GBM),
OSP Brzezie (GBA),
Komisariat Policji Zabierzów,

W roli obserwatorów : członkowie Zarządu Gminnego ZOSP w Zabierzowie, strażacy z JRG 3 Kraków, komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie, przedstawiciele Urzędu Gminy Zabierzów.

Po ogłoszeniu alarmu, przybyciu na miejsce poszczególnych jednostek i wstępnym rozpoznaniu - głównym założeniem była ewakuacja pracowników i petentów po wybuchu pożaru w archiwum urzędu. Ze względu na duże zadymienie do środka budynku wprowadzono roty wyposażone w aparaty ochrony dróg oddechowych i linie gaśnicze. Następnie przeszukano poszczególne pomieszczenia w celu odnalezienia ewentualnych osób zaginionych. W czasie ewakuacji okazało się, iż pięć osób zostało poszkodowanych
Po najbardziej poszkodowaną osobę "przyleciał" śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po zakończonych ćwiczeniach, na sali obrad omówiono przebieg ewakuacji oraz poddano dyskusji zaobserwowane niedociągnięcia.

Opis - OSP Zabierzów