Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Ukończony kurs przez naszego druha

Miło nam poinformować, że w dniu 20.02.2024 r. nasz druh Kuba zdając pozytywnie egzamin teoretyczny na JRG 1 oraz praktyczny na JRG 3 Kraków ukończył kurs podstawowy I i II stopnia Ochotniczych Straży Pożarnych co daje mu pełnoprawną możliwość brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Tym samym grono naszych ratowników w JOT powiększa się cały czas - z czego bardzo się cieszymy. 

Gratulujemy ! 

kurs kubs