Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Przekaż 1,5% dla OSP Bolechowice

 15 dla OSP Bolechowice opcja 2

 Odpisując 1,5% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać:

Numer KRS: 0000 116 212

W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" „Cel szczegółowy 1,5%" wpisać:

OSP BOLECHOWICE, ul. Szkolna 7, 32-082 Bolechowice

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy Związku zaś ZOSP RP - przekaże należne pieniądze naszej jednostce.