Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

1% dla OSP Bolechowice

 Pomóż nam ratować życie ! Przekaż 1% dla naszej jednostki OSP ! 
 
 
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać:
 
Numer KRS: 0000 116 212
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" „Cel szczegółowy 1%" wpisać: OSP BOLECHOWICE, ul. Szkolna 7, 32-082 Bolechowice
 
Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy Związku zaś ZOSP RP - przekaże należne pieniądze naszej jednostce.