Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Zakończony kolportaż kalendarzy strażackich na rok 2021

W miniony weekend zakończyliśmy kolportaż kalendarzy strażackich na rok 2021. Rozprowadzanie kalendarzy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania pod względem Państwa hojności i otwartości oraz zebraniu rekordowej kwoty w tak trudnym czasie. Rozprowadziliśmy ponad 1000 kalendarzy w miejscowościach Bolechowice oraz Zelków, a kwota jaką udało się uzbierać to 21 477,87 zł.
podsumowaniekalendarzy
 
Dziękujemy każdemu z Państwa, którzy przyczynili się do tak dużego wsparcia naszej jednostki. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego jak i będzie wkładem własnym w zakup Quada ratowniczego dla naszej jednostki. Zakupiony sprzęt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Bolechowic, Zelkowa oraz miejscowości ościennych. W tym miejscu chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy zdecydowali się wesprzeć naszą jednostkę pomimo ciężkiej sytuacji związanej z pandemią.
Dziękujemy za okazane nam wsparcie.
63 1750 0012 0000 0000 3371 5005
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolechowicach
Ul. Szkolna 7, 32-082 Bolechowice