Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

25.01.2020 - Bolechowice - Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 25.01.2020r., o godzinie 16:00 w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Na zebranie przybyli zaproszeni goście m.in.: Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Pan Bartłomiej Stawarz, Sołtys Bolechowic Pan Henryk Krawczyk, Sołtys Zelkowa Pan Andrzej Krawczyk, radna gminy Zabierzów Pani Dorota Kęsek, przedstawiciele KM PSP Kraków oraz Zarządu Gminnego OSP, Komendant Gminy dh Przemysła Sitarski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krakowie dh Leszek Zięba 

Podczas zebrania podsumowaliśmy działalność naszej jednostki za rok 2019, prezentowaliśmy sprzęt jaki udało nam się zakupić oraz pozyskać, wspomnieliśmy również najważniejsze wydarzenia w jakich nasza jednostka brała udział czy też organizowała.

Naczelnik naszej OSP przedstawił również plan działalności na rok 2020.

Podczas zebrania, zarząd OSP wręczył nagrody dla gości i druhów naszej jednostki za wszelką pomoc, za duże zaangażowanie oraz czynny udział w życiu jednostki jak i za czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.