Od 1892 w służbie społeczeństwu...

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Zbiórka pieniędzy na nowe AED

ulotka Pawe